Lerums kommun bygger ut utomhusvarnings-systemet

Publiceringsdatum : 2020-02-21

Den 2 mars kommer utomhusvarningssignalen, eller populärt - hesa Fredrik, för första gången höras i Stenkullen, Floda, Gråbo och Sjövik. Lerums kommun har byggt ut systemet från de tidigare tre tutorna i Lerum till totalt tolv tutor runt om i kommunen.

- Nu når vi fler kommundelar och får en större spridning om vi skulle behöva skicka ut ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Systemet ingår i det civila försvaret och vi har följt MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, rekommendation vad gäller placering, säger Frida Emanuelsson, beredskapssamordnare i Lerums kommun.

Det här systemet för utomhusvarning testas var tredje månad, klockan 15, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om testet.

Signalen låter under två minuter och består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Om signalen ljuder när det inte är test ska du:
•    Gå inomhus.
•    Stänga alla dörrar, fönster och ventilation.
•    Lyssna på Sveriges Radio P4.

I Sverige finns ungefär 4 500 varningsanläggningar i drygt 200 kommuner.