Lerums kommun mot våld och rasism

Publiceringsdatum : 2017-09-30

Lerums kommun arbetar för mänskliga rättigheter och allas lika värde, och tar avstånd från våld och rasism. Vi vill framhålla det, med anledning av demonstrationerna i Göteborg.