Lerums kommun har högst andel smittade per invånare i hela Västra Götalandsregionen

Publiceringsdatum : 2021-03-25

Nu är det extra viktigt att vi alla följer rekommendationerna för att vända trenden. Vad du gör har betydelse.

Enligt de senaste siffrorna publicerade på Folkhälsomyndighetens hemsida så har Lerums kommun högst andel smittade av alla Västra Götalandsregionens 49 kommuner. Siffrorna redovisas från förra veckan. Andelen smittade i Lerums kommun har stigit från 145 smittade vecka 10 till 262 smittade vecka 11.

Klicka här för att se smittstatistik nedbruten på kommunnivå.

Det är framför allt i åldrarna 0-19 år och 40-59 år som har flest smittade. Det tyder på barnen och deras föräldrar. Vi vet att cirka 60 procent smittas inom familjen. Lerums kommun har sedan fem veckor inga smittade som bor på äldreboende i kommunen. Endast ett fåtal över 80 år är smittade i kommunen. Det visar att vaccineringen av de äldsta har effekt på smittan.

Siffrorna över antalet smittade i kommunen är till och med högre än de var runt jul och nyår. Till det ska sägas att vi inte ha testat oss lika mycket som vi gör nu.

Det är viktigt att vi följer rekommendationerna och också tänker på att:

  • Jobba hemifrån om du har möjlighet.
  • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån – tänk på att hålla avstånd, framför allt vid pauser och under lunchtid.
  • Gå ensam in i affären för att handla.
  • Bjud inte hem nya vänner hem och undvik att träffa nya bekantskaper även utomhus.
  • Håll avstånd i butiker, gym, caféer, restauranger etcetera.

Tillsammans vänder vi smittspridningen. Tack för din hjälp!