Lerums kommun klättrar 42 placeringar

Publiceringsdatum : 2017-09-27

Nu har årets ranking från Svenskt Näringsliv kommit. Lerums kommun hamnar på plats 141 (av 290 kommuner).

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Till grund för rankingen ligger enkätsvar från drygt 31 000 företagare och ett antal statistikfaktorer.

- Jag ser med glädje på utvecklingen – vi har ökat mest i GR-regionen och det känns mycket bra eftersom vi jobbar hårt med frågan. Dock tar vi ingenting för givet utan satsar nu ännu hårdare på samverkan och dialog mellan politik, tjänstemän och företagare för att nå ett hållbart och stabilt näringslivsklimat för framtiden, säger näringslivschef Åsa Qvist.

Läs mer om Lerums siffror: http://www.foretagsklimat.se/lerum/ranking

Lerums placeringar de senaste nio åren

  • 2017 141
  • 2016 183
  • 2015 146
  • 2014 75
  • 2013 108
  • 2012 101
  • 2011 77
  • 2010 66
  • 2009 98

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.