Lerums kommun står starkt inför framtidens utmaningar

Publiceringsdatum : 2018-12-10

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP har tittat närmare på hur robusta Sveriges kommuner är att möta framtidens ekonomiska utmaningar. Lerums kommun hamnar på plats 17 av 290 kommuner.

Alexander AbeniusUndersökning försöker påvisa vilka kommuner i Sverige som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu, och även under överskådlig tid framöver. Det handlar om att hantera effekterna av hög migration, kunskapsintensiva tjänster och handel istället för traditionell industri.

Robusthetsindexet som tagits fram för fjärde året i rad är en sammanvägning av tretton olika parametrar. Bland dem ingår befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både bland inrikesfödda och utrikesfödda från länder utanför EU, men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken samt inkomst.

-       Det känns både roligt och tryggt att rapporten bekräftar bilden av att Lerums kommun står starkt inför framtidens stora ekonomiska utmaningar. I tuffa tider är det viktigt att man tar kommandot över förändringsarbetet som kommer krävas - och det ska vi göra tillsammans, säger Alexander Abenius, kommunstyrelsens ordförande från 1 januari 2019.

Listan toppas av Kungsbacka kommun, som liksom övriga toppkommuner kännetecknas av sin närhet till storstäderna Stockholm och Göteborg.