Lerums kommun tar över daglig verksamhet LSS

Publiceringsdatum : 2019-06-07

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att låta daglig verksamhet övergå till kommunal drift. Övergången är planerad att ske under slutet av 2019.

Process är påbörjad mellan verksamhet Funktionsstöd och Bräcke diakoni för planerad återgång. Parterna är måna om att både deltagare och medarbetare även fortsättningsvis ska kunna tillförsäkras god verksamhet och fortsatt bra kvalitet.

Bakgrunden till beslutet är att Bräcke Diakoni haft svårigheter att få ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet och föreslog därför under våren att driften skulle övergå i kommunal regi.

Vid frågor vänd er till verksamhetschef Funktionsstöd, Sektor stöd och omsorg, Lerums kommun:

Kontakt

Christian Sandgren
Telefon: 0302-52 15 28
E-post: christian.sandgren@lerum.se