Lerums kommuns kulturpris

Publiceringsdatum : 2019-11-11

Lerums kommun utser varje år en kulturpristagare som erkänsla för insatser för kulturlivet i kommunen. 2019 års kulturpristagare är Anita Borke, ordförande i Lerums Bygdegille.

Motiveringen lyder:

”Anita Borke tilldelas Lerums kulturpris 2019 för sin mångåriga gärning i Lerums bygdegille. Med engagemang och kreativitet har hon, som ordförande, drivit föreningens arbete framåt genom utställningar, musik, dans och allsångskvällar med främsta syfte att föra kulturarvet vidare.”

Kulturpriset utgörs av ett konstverk och delas ut i samband med en konsert i Dergårdsteatern den 30 november.

Dergårdens Hembygdspark ligger på en av Dergårdarnas gamla gårdstun. Gårdens man-gårdsbyggnad och undantagsstuga står kvar på sina ursprungliga platser. De utgör ett minnes-märke över den äldre bondgårdskulturen i Lerum. Manhuset ”Johns stuga” sägs vara ett av Lerums äldsta hus.

Hembygdsparken förvaltas av Lerums Bygdegille, en ideell förening, bildad 1955. Föreningens främsta syfte är att föra vårt kulturarv vidare så att kommande generationer ska få kunskap om hur våra förfäder levde och verkade.

Föreningen samlar in och vårdar föremål och fotografier från gångna tider.