Lerums skolor visar goda resultat

Publiceringsdatum : 2018-12-06

Lerums skolor visar stigande och goda resultat och förbättrar sin placering från plats 167 till 95 bland landets kommuner. Det visar rapporten Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som publicerades den 6 december.

Rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2018, grundar sig på ett antal olika jämförelser av resultat i grundskolans årskurs 9 mellan Sveriges kommuner.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9, andelen elever som får betyg i alla ämnen och behörigheten till nationella program på gymnasiet stiger. På de här tre resultaten presterar Lerums skolor bland de 25 procent bästa kommunerna i landet.

De resultat som inte är lika höga, även om det i år syns en tydlig förbättring mot tidigare år, är de resultat där betygsresultaten jämförs med det som kallas modellberäknade värden. De här värdena bygger på beräkningar på vilka resultat som skulle kunna förväntas utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund. Lerums kommun är en kommun med goda förutsättningar och i förhållande till det kan Lerums skolor fortfarande förbättra sina resultat ytterligare. Framförallt vad gäller det genomsnittliga meritvärdet.

- Vår målsättning för utvecklingsarbetet i grundskolan är och har varit tydligt under en rad av år, att långsiktigt höja kunskapsresultaten i årskurs 9. För att göra det krävs stora insatser som behöver pågå under lång tid. Arbetet har bedrivits systematiskt under en rad år och vi ser med tillfredsställelse på hur det stora arbete som våra chefer, lärare och övrig personal lägger ner på att ständigt utveckla våra skolor och den undervisning som bedrivs ger resultat, säger Elisabeth Westin, sektorchef Sektor lärande

- Det är väldigt roligt att se att kunskapsresultaten fortsätter att förbättras och jag är både glad och tacksam över att vi har så kompetenta medarbetare i skolorna i Lerums kommun. För det här är deras förtjänst. Lärare, chefer och andra som enträget och systematiskt utvecklar skolans arbete, så att eleverna lär sig ännu mer. Som politiker är jag naturligtvis nöjd och vill att den utvecklingen fortsätter. Eleverna ska ha med sig så mycket kunskap som det bara går, när de lämnar grundskolan, säger Lill Jansson (L) ordförande för Lärandeutskottet.

Klicka på länken nedan under Mer information för att läsa mer om rapporten.