Livräddningssällskapet varnar för simkunnighetsskuld

Publiceringsdatum : 2021-06-17

Livräddningssällskapet befarar att stängda badanläggningar påverkar simkunnigheten negativt med risk för ökat antal drunkningar sommaren 2021.

Simkunnighet är en färskvara och behöver underhållas regelbundet. Efter en historiskt lång period då de flesta av landets badanläggningar varit stängda för allmänheten, har det helt enkelt inte varit möjligt att underhålla; vattenvana, kondition och styrka i vattnet som under ett normalt år. Nu är det glädjande att samhället börjar öppna upp och så även badanläggningarna. Men det finns en oro att de begränsade möjligheterna, under det år som passerat, lämnar efter sig en ”simkunnighetsskuld” som vi befarar kan få ödesdigra effekter nu när värme och semester stundar och därmed att fler söker sig till badstranden och bassängbad utomhus.

Svenska Livräddningssällskapet vill därför uppmärksamma landets länsstyrelser och kommuner på nödvändighet av proaktiva och riktade kampanjer till landets cirka 2700 strandbad och cirka 550 publika badanläggningar. Nedan några förslag till skrivningar som allmänheten bör uppmärksammas på i samband med kommunikations insatser på t.ex: webb, sociala medier och stadsinformationstavlor m.m.

Nu närmare vi oss utesäsongen för de flesta tänk då på följande när du beger dig till badet:

  • Börja utesäsongen med att testa din simkunnighet, börja i tempererade bassänger som bemannas med livräddare eller badvärdar som kan övervaka. ”Simkunnig är den som kan falla i på djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter i en följd varav 50 meter ryggsim.”
  • Bada och simma alltid tillsammans med andra simkunniga vuxna. Låt gärna någon stanna kvar på land för att övervaka.
  • För dig som avser att motionssimma uppmanas att alltid gör det längs med strandkanten eller mellan bryggor där du vet att du bottnar. Se till att göra dig synlig för andra på sjön.
  • Tänk på att vattnet är relativt kallt inledningsvis på säsongen, särskilt efter den kalla och nederbördsrika våren.
  • Kallt och strömt vatten påverkar kroppen mer än man anar och det går åt mycket energi för att behålla normal kroppstemperatur. Inled med korta intervaller för att sakta vänja kroppen vid såväl temperatur som vattenvana och uthållighet.