Livsfarligt att ge sig in på avstängd väg

Publiceringsdatum : 2021-02-01

Partille kommun riktar en skarp varning till gående, cyklister och övriga som beträder den avstängda vägen i Jonsered. På vissa ställen under asfalten saknas det helt bärkraft.

På Partille kommuns hemsida finns uppdaterad information om den avstängda delen av Jonseredsvägen. De skrev den 28 janauri 2021 att det är förenat med livsfara att röra sig innanför avspärrningarna. Slukhål kan plötsligt uppstå som innebär ett fall på flera meter rakt ner. 

Åk via Jonsereds fabriker

Partille kommun riktar en skarp uppmaning till gående och cyklister att följa de väganvisningar som finns. Det finns en alternativ och säker väg via Jonsereds fabriker. 

Stenmur rasade 2019

I februari 2019 stängdes Jonseredsvägen mellan Partille och Lerum efter att en del av en bärande stenmur rasat. Erosion ligger bakom raset. För att säkra vägens stabilitet krävs en omfattande ombyggnad av hela den cirka 280 meter långa vägsträckan som vilar på stenmuren.

I Partille kommun

Den raserade delen av vägen ligger i Partille kommun. De arbetar med att återuppbygga stödmuren och Jonseredsvägen. Kostnaden beräknas till omkring 50 miljoner kronor.