Ljungviksskolan medverkar i unikt forskningsprojekt

Publiceringsdatum : 2019-03-29

Pedagoger och elever i årskurs 5 och 8 på Ljungviksskolan ska delta i ett praktiknära forskningsprojekt. Det är första projektet inom ramen för Utveckling – Lärande – Forskning (ULF) där forskare vid Göteborgs universitet samverkar med skolorna i Göteborgsregionen.

Att skärpa den etiska blicken och rösten - en skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter, för elever i årskurs 5 och årskurs 8 i ämnet SO. Så är namnet på forskningsprojektet som kommer att ledas av forskare Annika Lilja, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet tillsammans med bland annat Ljungviksskolan.

- När förfrågan om att delta i ULF projektet kom var det självklart för oss att tacka ja. Vi rektorer på Ljungviksskolan arbetar precis som alla andra rektorer i kommunen medvetet med att få pedagogerna att utveckla sin undervisning för att öka kunskapsresultaten. Vi ser deltagandet i projektet som en möjlighet att få draghjälp och rikta fokus på god undervisningskvalitet och att forskning blir en ännu mer naturlig del i våra lärares undervisningspraktik, säger rektor Ingela Lundh.

Totalt beviljades i veckan åtta projekt – av 100 projektskisser - medel för genomförande av forskning inom ramen för regeringsuppdraget kring praktiknära forskning i skolan – ULF.

Forskning på lika villkor

Detta är den första utlysningen någonsin där skolhuvudmän i Göteborgsregionen och forskare på Göteborgs universitet gemensamt ansökt om att få forska tillsammans – en forskning på lika villkor, som varit viktigt att beskriva i ansökan. Eftersom ULF har ett uttryckligt syfte att utveckla samverkansmodeller är det viktigt att professionskunskap och forskningskunskap vävs samman i frågeställningar och i genomförande.

– De som beviljats medel har i sin projektplan särskilt integrerat professionskunskaper och forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte bara kommer att utvecklas under projektets gång, utan att förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens slut, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén.