Lokalodlat i Mångfalden för pollinerare

Publiceringsdatum : 2019-05-07

Lokalodlade träd och buskar står på menyn för att locka pollinerare som humlor när Växtrum skapar mångfald i centrala Lerum.

- Genom Essunga plantskola har vi fått tag i redan relativt stora träd och buskar. Det är kul att jobba med lokalodlat material och det är mycket vunnet. Då är växterna anpassade för det klimat där de ska stå, säger Anders Stålhand, Växtrumsdesigner och kreatören bakom årets Växtrum Mångfalden.

Till platsen har Essunga plantskola levererat sju träd och lika många rejäla buskar. Som namnet antyder är den biologiska mångfalden i fokus på Anders Stålhands plats. Den ska vara spännande och inspirerande för mänskliga besökare. Men ska också kunna vara hem och restaurang för ett antal mindre kryp och flygfän. Att vissa insekter är på tillbakagång i naturen och att viktiga pollinerare som bin och humlor är hotade är en hett debatterad miljö- och samhällsekonomisk fråga. Att ha växter som ger bin och humlor mat och energi kan förhoppningsvis vara en hjälp på vägen när deras naturliga matmarker krymper.

Bland träden och buskarna i Mångfalden finns rödbladig lönn, klotpil, flikbladig al, korstörne och katalpa, ungersk syren och fjärilsbuske,

- Det är träd och buskar som på olika sätt ger färgprakt, är vackra och som lockar både fjärilar och andra pollinerare, säger Anders Stålhand.