Mål - öka tryggheten

Publiceringsdatum : 2020-10-27

Särskilt fokus på att öka tryggheten kring stationsområdena i Lerum och Floda. Det var löftet när polisen och kommunen gick samman om ett medborgarlöfte 2019. Arbetet har nu utvärderats.

Målet för det gemensamma arbetet har varit att öka tryggheten och minska brottsligheten kring stationerna i Floda och Lerum. De aktiviteter som polisen och kommunen lovade att genomföra gemensamt var bland annat ökad synlighet och närvaro av polis i kombination med fler nattvandrare.

Fler poliser


– Vi har fler poliser som fotpatrullerar kring stationsområdet och har ökat vår närvaro på tågstationerna under kvällar och helger, säger Eva Strömblad, kommunpolis i Lerum.
Polisen har även genomfört insatser mot olovlig körning av moped.
– Det handlar om att skapa en säker och trygg trafikmiljö, säger Eva Strömblad.

Fler nattvandrare


Under sommaren förstärktes nattvandringen med hjälp av ideella föreningar. Det har också genomförts trygghetsvandringar för att upptäcka vad som behövde göras för att förbättra miljön kring Lerum och Floda station.
– Ny belysning finns nu i gångtunneln under E20 i Lerum och vi ser löpande till att underhålla så att sly och ogräs rensas bort, säger Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare Lerums kommun.

Arbetet fortsätter


Det gemensamma arbetet med medborgarlöftet avslutades i somras, men det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortsätter, bland annat i samverkan med närliggande kommuner, polisen, Västtrafik och Trafikverket.

Övervakningskameror


I enkäter och dialog med medborgarna har det även framkommit önskemål om kameraövervakning vid pendeltågsstationerna i Floda, Aspedalen och Lerum. Planen är att kameror ska vara på plats senast i januari 2021.

Du kan läsa mer om innehållet i medborgarlöftet här.