Markarbeten utanför nya arenan

Publiceringsdatum : 2019-04-30

Från och med 6 maj och cirka tre veckor framåt så kommer det ske en del markarbete vid Pomonavägen, vilket kan medföra buller och kommer troligtvis påverka trafiken.

Även vid Alingsåsvägen kommer det att ske en del markarbeten, vilket kommer ge liknande påföljder vad gäller buller och trafik.

Kommunen och entreprenören hoppas ni kan ha överseende med detta.