Mass-SMS om de nya allmänna nationella råden på måndag

Publiceringsdatum : 2020-12-11

Regeringen uppdrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten att skicka ett SMS till Sveriges befolkning. Syftet med utskicket är att informera om, samt uppmana allmänheten att följa de råd som finns för att minska smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 inför kommande högtider och ledigheter.

Alla får SMS, även barn. Prata med dem om varför. 

Innehållet i SMS-utskicket översätts till en rad språk som kommer att finnas på Folkhälsomyndighetens webbplats till veckan. 

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.