Mats Jansson vid Nääs konsthantverk får årets kulturpris

Publiceringsdatum : 2017-10-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i veckan beslut om att 2017 års kulturpris tilldelas Mats Jansson vid Nääs konsthantverk.

Priset utdelas den 26 november i samband med konsert i Dergårdsteatern.

Juryns motivering

Nääs konsthantverkFoto av: privatMats Jansson tilldelas Lerums kommuns kulturpris 2017 för sitt arbete och stora engagemang med konstverksamheten kopplad till Nääs och Nääs konsthantverk. Genom detta har kommunens invånare fått möjlighet att se och uppleva konst av hög kvalité på nära håll. Det har också bidragit till att göra Nääs och Lerums kommun känt långt utanför kommungränsen.

Mats verksamhet som projektledare och curator har varit omfattande och framgångsrikt. Han har även varit verksam internationellt och genom detta fått ett omfattande nätverk vilket gett goodwill, såväl för Sverige som för konstverksamheten på Nääs.

Bland de projekt som Mats Jansson i hög grad varit inblandad i kan nämnas Vänhems sommarutställningar; sameslöjd, Svensk designutställning, glaskonst och musik på Vänhem.

Mats har också tagit initiativ till och varit projektledare för flera EU-finansierade projekt. Nu senast Nääs körfestival som lockade 20 körer och 800 körsångare till Nääs. Förhoppningsvis kan detta bli ett återkommande arrangemang som lockar besökare till Lerums kommun och blir ett tillskott till kommunens övriga kulturutbud.