Med anledningen av mässling i Göteborgsregionen

Publiceringsdatum : 2018-01-11

Hur ser ditt skydd ut mot mässlingen? Med anledning av de fall av mässling som varit i Göteborgsområdet, finns anledning att se över sitt eget skydd.

Som kommun agerar vi utifrån vårdhygien och smittskydd i Västra Götalands rekommendationer. Lerums kommun följer det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och basprogrammet för elevhälsans medicinska insats, skolhälsovård, i Lerums kommun. Det innebär att alla barn erbjuds vaccination i årskurs 2, för MPR-vaccination, alltså vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vi har en mycket god vaccinationstäckning på eleverna i grundskolan i Lerums kommun. De elever som saknar MPR-vaccination erbjuds att få det på skolan. De elever som inte fått dos 1 mot mässling, påssjuka och röda hund, alltså är ovaccinerade, ombeds kontakta skolsköterskan på skolan. Det allmänna vaccinationsprogrammet ses nu över och vården erbjuder MPR-vaccin redan från 12 månaders ålder, mot tidigare 18 månaders ålder.

På Västra Götalandsregionens webbplats hittar du mer information om mässling, symptom, inkubationstid och smittrisk. Du hittar länk till sidan under rubriken Mer information nedan.