Med Earth square meter vill Växtrum i Lerum skapa en folkrörelse för pollinerarna och för biologisk mångfald

Publiceringsdatum : 2020-02-03

I år satsar Växtrum i Lerum på att hjälpa pollinerarna i stor skala. Och vill att så många som möjligt är med på den här viktiga resan. Konceptet earth square meter gör Växtrum tillsammans med årets Växtrumsdesigner Niklas Vestin. Konkret handlar det om att göra om en hårdgjord eller icke-blommande yta till en plats som blommar och bidrar med pollen. Som namnet avslöjar rör det sig om en yta på ungefär en kvadratmeter.

- Det här är trädgårdsvärldens svar på Earth hour. Trädgårdsvärlden gör något med sin egen twist och då blir det earth square meter. Växtrum i Lerum var en viktig del i skapandeprocessen. Jag stod och pratade med Mattias från Växtrum när jag kläckte idén och därifrån har vi spunnit vidare. Min tanke var att på ett enkelt sätt illustrera för människor hur man kan öppna upp ytor som idag är stängda och göra dem till någonting bättre för naturen och för miljön, säger Niklas Vestin, årets Växtrumsdesigner.

- Vi hoppas att så många som möjligt hänger på och gör sin egen earth square meter. Den blommande ytan fungerar lika bra på balkongen som i den stora trädgården, säger Sylvia Dahlén, projektledare Växtrum i Lerum.

- Med små insatser kan vi var och en göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid, säger Mattias Christenson, projektledare Växtrum i Lerum.

Det är bara fantasin som sätter gränsen för hur en Växtrum earth square meter kan se ut. Den kan ha olika form, höjd och färg. Här finns alla chanser att odla i något oväntat återbrukat, i en pallkrage eller balkonglåda, med växter i alla färger eller bara en färg. Huvudsaken är att insekter och pollinerare får blommor att besöka. Den behöver inte kosta särskilt mycket. Med lite omsorg, vatten och tid kan varje persons egen earth square meter utvecklas och vara ett tillskott för pollinerare i hela landet. Växtrum Earth square meter handlar om att sätta fokus på något viktigt, ge kunskap och inspiration till nytta för framtiden.

Årets Växtrumsteam med volontära kommuninvånare är redo att skapa unika earth square meters i närmiljön. Det blir något inspirerande vid torg och vid de Växtrumsplatser som skapats genom åren.

Extra satsning på barn och unga

Att skapa förutsättningar för pollinerarna att överleva är en av våra viktigare utmaningar framöver, för att säkra livsmedelsförsörjningen och den biologiska mångfalden. Växtrum tar tillsammans med vetenskapscentret Universeum fram utbildningsmaterial för pedagoger att använda i undervisningen, kopplat till earth square meter, biologisk mångfald och pollination. Barn och elever kan tillsammans göra sina earth square meters och få skolgården att blomma och surra.

- Jag tyckte det lät spännande och kontaktade Växtrum och hörde om mina elever i sexan skulle kunna jobba med earth square meter. Då fick jag veta att det skulle komma ett helt paket riktat till skolan. Det var kul att någon hade tänkt samma tanke som jag på ett annat håll. Så självklart ville jag vara med. Jag gillar att arbeta med aktörer utanför skolan, för jag tycker det är viktigt att knyta ihop skola och omvärld/samhälle. När jag presenterade idén för mina elever ropade de spontant i kör: JAAAAA!!! Så de är väldigt taggade och redo att dra igång, säger Linda Lindberg, lärare på Torpskolan i Lerum.

Fem år i rad har Växtrum, tillsammans med några av Sveriges främsta trädgårdsexperter, skapat två nya växtrumsplatser per år kring Säveån i centrala Lerum. Vackra besöksmål, inspirerande mötesplatser som också bidrar med ett viktigt tillskott av pollen till bin, fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter. I år gör Växtrum ett antal earth square meters, i tätorterna Lerum, Floda, Gråbo och en på varje tidigare skapad växtrumsplats. Växtrum är en unik grön upplevelse. Evenemanget är ett sätt att visualisera, inspirera och bjuda in invånare, besökare och näringsidkare i arbetet med att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Växtrum i Lerum vill stimulera till förändring genom upplevelser, kunskap och inspiration.

Växtrum utvecklar varje år centrala platser och gör dem till inspirerande och engagerande växande rum. Ett arbete som leds av några av Sveriges främsta trädgårdsexperter tillsammans med kommuninvånare och externa partners. I Växtrum har Lerums kommun en unik plattform där många av kommunens mål kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet synliggörs och blir verkstad.

Växtrum i Lerum är möjligt tack vare ideella krafter som deltar; engagerade kommuninvånare, Grön SFI, Växtrums vänner och Hermods, och samarbetet med externa partners; Sparbanken Alingsås, Universeum, Restaurang Aludden Providôre, ICA Kvantum i Lerum, Peab Asfalt, Lerum energi, Rölunda gård och Lerums kommun.

För detta hållbara arbetssätt, korades Växtrum till Årets samhällsbyggare i en nationell tävling 2018.

Lär mer om Växtrum i Lerum via länken nedan.

Mer information