Medborgarlöfte i Floda

Publiceringsdatum : 2017-02-15

Lerums kommun och Polisen har skrivit under ett medborgarlöfte som innebär att upplevelsen av trygghet ska öka i Floda och att Flodaborna är välkomna att bidra till detta.

Kommunen och polisen ökar tryggheten i Floda

Medborgarlöftet har särskilt fokus på att medborgarna i Floda har påtalat otrygghet runt Floda tåg- och busstation, Floda centrum och Alléskolan med omnejd direkt till polis och kommun samt i den trygghetsundersökning som gjordes 2014.

En samlad information från medborgare, medarbetare, olika aktörer i lokalsamhället samt statistik visar att våldsbrott, skadegörelse och störande mopedåkning är en del av det som skapar otrygghet i området.

De aktiviteter som polisen och kommunen lovar under perioden 14 februari- 11 juni 2017 är följande:

  • Patrullera vid brottsfrekventa platser och tider (polis)
  • Tematräffar på Floda Fritidsgård för ungdomarna. (polis)
  • Informera om mopedåkning för föräldrarna till elever i Alléskolan. (polis)
  • Insats mot mopedåkning. (polis)
  • Stödja processen att organisera nattvandring där otrygghet upplevs och vid samlingsplatser för ungdomar. (kommunen)
  • Hålla medborgardialog med frågeställning om otrygghet på www.lerum.se (kommunen)

Polis och kommun ska genomföra minst två samverkansmöten under tiden medborgarlöftet gäller.

Kommunpolis Eva Strömblad säger att medborgarlöftet i Floda är början på ett nytt samarbete mellan polisen och Lerums kommun.

– Vi har gemensamt kommit fram till att under en begränsad tid genomföra vissa aktiviteter i Floda för att öka tryggheten. Det är viktigt att påpeka att ett medborgarlöfte är en del av det polisiära arbetet som bedrivs i Lerums kommun.

Eva Strömblad hoppas att Flodaborna ska uppleva att de polisiära aktiviteterna ökar i området och att detta leder till ökad trygghet.

– Vår intention är givetvis att även övriga kommuninvånare ska uppleva att polisen är mer aktiv. Vårt mål är att polisens höga förtroende ska bestå.

Kommundirektör Håkan Petersson i Lerums kommun säger att det är en styrka att kommunen, polisen och andra krafter i samhället verkar tillsammans för att minska otrygghet och skadegörelse.

– Medborgarlöftet visar att vi gemensamt menar allvar och vill se till att komma till rätta med problemen. Kommunen har sedan tidigare ett nära samarbete med företag och fastighetsägare i Floda, och vi har ett gemensamt intresse av att centrala Floda är en trygg och säker plats för alla.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Lerums kommun är du välkommen att höra av dig till kommunpolis Eva Strömblad, eva.stromblad@polisen.se  tel 010-56 54721.