Medborgarna allt mer nöjda med Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2017-12-20

Onsdag 20 december presenteras SCBs årliga medborgarundersökning. På nästan samtliga områden ökar Lerums kommuns siffror jämfört med senaste undersökningen. Överlag är även betygen högre än riksgenomsnittet.

Framför allt uppskattar medborgarna räddningstjänst, gymnasiet, förskolan och kommunens information och bemötande. Bostäder, trygghet och sophämtning är områden som bör bli bättre för att få nöjdare kommuninvånare.

-          Det är jätteroligt att se att medborgarna är allt mer nöjda med vår fina kommun och att vi ser ökningar inom alla områden. Men det finns också områden att lägga mer fokus på och det är en bra hjälp för vårt framtida arbete, säger Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande. 

Hur ser medborgarna på Lerums kommun som en plats att bo och leva på? 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lerums kommun som en plats att bo och leva på blev 66 (genomsnitt i riket är 60). 59 procent av medborgarna i Lerums kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 10 procent vill avråda från det. Utbildningsmöjligheter och kommunikationer är områden där kommunen får särskilt högt. Bostäder och trygghet är områden som bör prioriteras.

Hur ser medborgarna i Lerums kommun på kommunens verksamheter?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev 60 (55 i riket). Medborgarna är särskilt nöjda med förskolan, gymnasiet och räddningstjänsten.
Göran Careborg, verksamhetschef Lerums gymnasium är glad:

-          Otroligt roligt och hedrande att kommuninvånarna visar sådant förtroende för sin gymnasieskola. Jag vill lyfta fram ett par orsaker som jag tror bidrar till resultatet, dels våra elever, både de som är elever idag eller som gått här tidigare. De är oftast väldigt nöjda med sin gymnasieskola. De trivs, känner sig trygga och når långt. Detta smittar på omgivningen. Dels en väldigt professionell och engagerad personal som förmår att skapa en trygg och trivsam skola med goda kunskapsresultat. En skola som dessutom försöker vara öppen mot omvärlden och finnas med i olika sammanhang, både här i Lerum men också i Göteborgsregionen i stort.

Däremot ligger siffrorna, föga förvånande, för renhållning och sophämtning under genomsnittet i landet. När medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen så har den siffran stigit jämfört med 2015 (NMI 63 mot 56 i landet).

Hur ser medborgarna i Lerums kommun på sitt inflytande i kommunen?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 44 (40 i riket). Liksom tillgänglighet och bemötande får höga värden gäller det även informationen och kontakt med kommunen, medan förtroende för kommunens företrädare (49, i riket 45) och möjlighet till att påverka (43, i riket 40) är områden, enligt SCB, som bör prioriteras.

Läs mer om SCBs årliga medborgarundersökning

Onsdag 20 december publiceras årets resultat. Se resultatet för Lerums kommun i bilagan nedan.

Om undersökningen

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017.
Undersökningen i Lerums kommun genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten.