Ministerbesök i Lerum

Publiceringsdatum : 2018-08-14

Idag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Lerum. Han fick möjlighet att diskutera låga vattennivåer med några av kommunens medarbetare. De träffades vid Lilla Stamsjön.

I ett efterlängtat regn stod utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och pratade med Annika Andersson, verksamhetschef Teknisk service, och Stefan Lund, arbetsledare VA-produktion. Fridolin blev informerad om Lerums kommuns historiskt låga vattennivåer och att det pågår ett löpande arbete med att informera invånarna om att spara vatten.
- Det är utmaningen. Inte att nå ut till folk, utan att nå in i folk med budskapet om att vi måste spara vatten, säger Annika Andersson.
Stefan Lund berättar att gränserna för hur mycket vatten Lerums vattenverk får pumpa ur sina två vattentäkter är från en vattendom 1995.
- Många vattendomar kommer från en tid när ingen riktigt tänkte på långvarig torka i Sverige, säger Gustav Fridolin.

Låga vattennivåer

De senaste dagarnas regn har inneburit att ytvattentäkterna har fått påfyllning och nivåerna inte längre sjunker. Men de är fortfarande nära vattendomens gräns.
- Det är en allvarlig situation. Vi ser hur torkan har påverkat vattentillgången flera år i rad. Framöver kommer det att fortsätta att bli tillfällen under året då vi har perioder med brist på vatten, säger Gustav Fridolin.

Tekniska innovationer

Gustav Fridolin lyfte fram exempel på innovationer som minskar vattenanvändningen. Till exempel nya duschar på lasarett som minskar vattenanvändningen med cirka 80 procent.