Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

Publiceringsdatum : 2017-11-18

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.

Därför sprider Lerums kommun nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.Vi skickar i dagarna hem en broschyr till er som eldar med ved i braskamin eller vedpanna. Vi har fått adresserna från sotarens register. Om du av . anledning får två broschyrer så skicka gärna tillbaks den ena, genom att stryka er adress och skriva ”åter till avsändaren”, så kan vi återanvända den broschyren.   

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Lerums kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Lerums kommun.

-       Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Petra Noord, miljöinspektör på miljöenheten, Lerums kommun 

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldade hushåll runtom i landet samt en via en film och en webbsida.

-       Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Petra Noord.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning