Möblerum en framgång – nu tas nästa steg

Publiceringsdatum : 2020-05-29

Möblerum är en succé sedan Naturarbetsgruppen tog över verksamheten för 1,5 år sedan. Nu står Lerums kommun redo för högre ambitioner för ökat återbruk och cirkularitet. Gärna i samarbete med den lokala hantverksskicklighet som finns inom kommunens småföretagande.

Sedan Naturarbetsgruppen tog över Möblerum - Lerums kommuns digitala annonsmarknad för intern återanvändning av möbler och andra föremål - levererades återbruk av möbler till ett värde av mer än 1,2 miljoner kronor 2019. Till nytta för miljön och ekonomin. 

- Möbler och inredning utgör ofta en betydligt större kostnad än vad man är medveten om. Generellt saknar större organisationer en samlad bild av hur det ser ut och ett strategiskt tänk hur det ska genomföras. Inköp sker ofta decentraliserat utan samordning och standardisering. Om vi tänker cirkulärt inom området med reparation, renovering, återanvändning och återvinning så finns det mycket att tjäna. Kompetensen inom möbelrenovering och månghundraårig i kommunen och Möblerum ett fundament för fortsatt arbeteDet här är inte något som är helt nytt. Kommunens måltidsservice är sedan länge duktiga på att se längre kedjor i deras processer. Ett utökat samarbete här vinner alla på, säger Jonas Edin, verksamhetsutvecklare inom hållbarhet.

Deltagande i regionalt projekt 

Nuvarande hantering av möbler och inredning kan dels innebära onödigt stora kostnader men också en betydande förbrukning av resurser, som innebär klimatpåverkan och annan påverkan på miljön. 

- Tankar och praktik inom cirkularitet har kommit en bit på vägen inom möbelområdet. Det finns möjligheter att öka återbruket, bli resurssnålare och samtidigt spara pengar. 

Därför har Lerums kommun medverkat i projektet DMO 2.0 – Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden – tillsammans med Västra Götalandsregionen och en del andra kommuner i regionen. Projektet är nu avslutat men nätverket och spridning av de goda exemplen fortgår.  

- Vi har tagit fram en metod för att öka cirkulariteten och återbruket för inredning i offentlig miljö. Jag har besökt kontor med återanvända möbler som är otroligt coola och genuint inspirerande. Nytt är inte alltid det bästa. När vi tänker med återbruk så ska vi inte underskatta inredningskompetensen.  

Hållbar offentlig upphandling

Upphandlingsenheten i samarbete med utvecklings- och hållbarhetsenheten har nyligen startat upp ett uppdrag: Hållbar offentlig upphandling. 

- Det behövs en tydlig styrning och ledning och en strategisk samordning. Det skulle ge möjlighet att göra upphandlingen i Lerums kommun mer hållbar - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Resultatet av detta projekt lägger grunden till att gå vidare med en mer konkret handlingsplan för en hållbar upphandling i Lerums kommun.