Mötestider för Lerums HBTQ-samråd våren 2018

Publiceringsdatum : 2018-04-11

Fram till september 2018 håller HBTQ-samrådet möte en gång i månaden. Kommunalråden deltar var tredje månad.

Onsdag 18 april 17.30-19.30 i Tingshuset
Tisdag 22 maj 17.30-19.30 (plats meddelas senare)
Onsdag 20 juni 17.30-19.30 (kommunalråd deltar, plats meddelas senare)

Om HBTQ-samrådet

Lerums HBTQ-samråd arbetar för att säkerställa homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personers mänskliga rättigheter och möjligheter i Lerums kommun.
Målet är ett samhälle där alla kan delta på lika villkor.
Samrådet bevakar, driver på och utvecklar Lerums kommuns arbete för inkludering och likvärdig service, utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Tre fokusområden våren 2018

Samrådet bygger på dialog mellan kommunens företrädare och dess invånare. Dialogen ska fungera som ett stöd för politikerna i att fatta beslut som gynnar kommunens medborgare och bidrar till ökad jämlikhet.

Under våren 2018 arbetar HBTQ-samrådet utifrån tre fokusområden:
1. Kompetensutveckling av förvaltning
2. Europride 2018
3. Utbildning av föreningar

Vem får delta?

Alla är välkomna att delta i samrådet. Deltagarna består av hbtq-personer och/eller personer som står upp för hbtq-personers rättigheter.
Välkommen att kontakta verksamhetsutvecklare agnes.nurbo@lerum.se