När idé blir till verklighet

Publiceringsdatum : 2019-05-13

Torsdag 9 maj föreläste Linda Linder inför pedagoger i en nästan fullsatt Dergårdsteater om Tredje rummet - en mötesplats för hållbar utveckling. Hur en tanke om ett kreativt återbrukscenter för förskolorna i Floda växte och blev till en mötesplats för hållbar utveckling.

Linda Linder är ateljérista i Lerums kommun. En ateljérista ska inspirera barnen till estetiska läroprocesser utifrån det barnen visar intresse för att undersöka. Ateljéristan har även ett särskilt ansvar att vara inspiratör och bollplank kring hur förskolan utvecklar sina pedagogiska miljöer och material.

Engagerade förskolerektorer och pedagoger på Hästhagen/Uddareds förskoleenhet hade en idé om ett kreativt återbrukscenter som blev till ett pilotprojekt i kommunens nystartade innovationsprojekt; Idérum Lerum. Linda som är utbildad förskole- och F-3 lärare lämnade sitt arbete som lärare på förskollärarutbildningen på Göteborgs universitet och kom till Lerums kommun för att leda projektet.

- Vi hade många spännande möten och diskussioner. Fast lite trögt tyckte vi då. Vi visste ju vad vi ville men det skulle ju snart visa sig att vi hade stor nytta av ledningen från Idérum när de hela tiden ledde oss tillbaka till Vad är det egentligen ni ska göra? Det fick oss att fördjupa vår idé.

I de fyra förskolorna i Hästhagen/Uddared förändrades vardagen. Ett utforskande förhållningssätt skulle genomsyra verksamheten ute i förskolorna i inspiration av filosofin kring Tredje rummet - att när det är fler som möts och kan påverkar innehållet i det de har framför sig, så blir resultatet större än vad de från början kunde ana.

När en lokal dök upp vid Floda torg öppnades möjligheten för en gemensam plats, i ett tomt rum.

- Vi sa till barnen: Vi har fått en gemensam plats där vi kan vara, men den är tom. Vad kan ni bidra med? Barnen började samla saker på förskolorna och hemma att ta med till Tredje rummet. De fick börja tänka på vad de behövde och inte. Det viktiga var sedan att barnen fick en egen relation till rummet och att de fick lämna sina spår där. Vi skulle bygga platsen tillsammans.

I inspiration från andra så kallade återbrukscenter vill Tredje rummet också ta vara på närsamhällets överblivna material. Dessa skulle kunna berika barnens miljöer på förskolorna och påminna oss om att leva hållbart. Hur tas de resurser som är över till vara? I processen växte Tredje rummet fram.

- Det är en kollektiv och samskapande process. Med utgångspunkt i Tredje rummet skapar vi relationer till varandra och till materialen. Barnen känner, lyssnar, tänker och formulerar sig och utforskar på så vis materialen. Här får också barnens idéer större utrymme och de blir medvetna om hur vi kan arbeta tillsammans för att leva mer hållbart.

Nu finns Tredje rummets lokaler i Floda centrum, Rurik Holms väg 10 B. Barn och pedagoger på Berghults förskoleenhet kommer under våren att ansluta i det fortsatta uppbyggandet. Tredje rummet har ambitionen om att bli en självklar mötesplats för närsamhället med önskan att sprida sin verksamhet till alla förskolor i kommunen. Intresset för projektet är även stort utanför kommunen. Blir du nyfiken? Över tusen personer följer Tredje rummets arbete på Instagramkontot @tredje_rummet.