När startar Floda vattenverk?

Publiceringsdatum : 2018-09-09

Stefan Lund, arbetsledare på VA-produktion i Lerums kommun, svarar på frågor om bevattningsförbudet. Varför använder vi inte vatten från sjön Aspen? Går det inte att påskynda starten av Floda vattenverk? Kan vi inte återanvända vårt avloppsvatten istället för att det hamnar på reningsverk i Göteborg?