Niornas meritvärde stiger

Publiceringsdatum : 2019-10-07

I Lerums kommun stiger för fjärde året i rad, meritvärdet för elever som går ut årskurs nio.

- Resultaten ökar kontinuerligt så det klart att jag är jätteglad. Lärare, rektorer och alla medarbetarna på skolorna gör ett fantastiskt arbete och det här är ett resultat av det. Att betygen i nian ökar för fjärde året i rad är ett kvitto på att eleverna lär sig mer och mer och så ska det vara. Ju mer kunskap eleverna får med sig ut i livet, desto bättre, säger Lill Jansson, kommunalråd.

Ett uthålligt, långsiktigt och systematiskt arbete med målet att höja meritvärdet och kvaliteten i undervisningen ger resultat. Det handlar om att över tid utveckla undervisningen, planera, följa upp och analysera elevernas resultat.

- Kommunstyrelsen har satt målet att vi ska öka kunskapsresultaten och att vi ska ligga i nivå med eller högre än jämförbara kommuner. Och det gör vi. Det är ett högt, tydligt och mätbart mål som vi arbetat fokuserat med, tillsammans med övriga mål som skolan har, säger Ann Blom, chef för Sektor lärande.

- Barn är olika och det betyder att barn kan olika mycket och olika saker och det har lärarna koll på. Det är inte så enkelt alla gånger, men just det är lärarna i Lerums kommun duktiga på. Det finns systematik i det kvalitetsarbete som pågår, resultaten analyseras och det finns en kreativitet i vad som kan göras annorlunda. Arbetet med att utveckla kvaliteten i undervisningen är något som uppmärksammats nationellt, så bra är det. Jag är stolt och glad över skolorna i vår kommun. Det betyder inte att allt alltid är perfekt, men det finns en vilja att förfina och förbättra och en bättre grund kan vi inte ha. Den inställningen smittar dessutom av sig på eleverna, säger Lill Jansson.