Äldreboendena i kommunen bland de bästa i landet

Publiceringsdatum : 2020-10-14

I en färsk rapport får äldreboendena i kommunen höga betyg. Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att det är mycket som brukarna i Lerums kommun är nöjda med. De som är positiva är hela 90 procent. I jämförelse med alla andra kommuner i Sverige hamnar Lerum i den absoluta toppen.

Bakom det fina resultatet ligger mycket arbete. Atosa Jakobsson är verksamhetschef för äldreboenden och lyfter fram att både medarbetare och ledare är kompetenta, engagerade och närvarande.
- I Lerums kommun är vi priviligierade med att ha ledare och medarbetare med hjärtat på rätt ställe. Allt handlar om teamarbete och vi är väldigt bra på att göra varandra bättre.

Tuvängens äldreboende i LerumFoto av: Mattias Jansson

Skräddarsytt utbud


I kommunen finns det sammanlagt åtta äldreboenden.
- Våra seniorer ska leva och njuta av hela livet oavsett var de bor. De ska veta att vi finns till för dem och ska skräddarsy våra utbud utifrån önskemål och intressen. Det ska vara gött att leva, menar Atosa Jakobsson.

Tydlig förbättring


Socialstyrelsen gör också en brukarundersökning av hemtjänsten. Där har det skett en tydlig förbättring jämfört 2019. De som är nöjda med hemtjänsten är 89 procent. Det är ett resultat som gläder Marie Blomqvist, verksamhetschef hemtjänst.
- Det är väldigt roligt att de personer som har hemtjänstinsatser är mest nöjda med bemötande, förtroende, trygghet och sammantagen nöjdhet, säger Marie Blomqvist.

Fantastiska medarbetare


- Jag tänker att det som har störst påverkan på resultatet är det som sker i det dagliga mötet mellan de som har behov av våra insatser och våra medarbetare. Vi pratar mycket om bra bemötande och där har vi också fått högst betyg, säger Marie Blomqvist och fortsätter.
- Resultatet är ett bevis på det arbete som alla fantastiska medarbetare genomför alla veckans dagar.

Stolt politiker

Christian Eberstein (KD) är kommunalråd med särskilt ansvar för området stöd och omsorg. Han känner stolthet och tacksamhet till all personal, från medarbetare till chef. 
- De har skapat en verksamhet där våra omsorgstagare känner sig betydligt nöjdare än tidigare. Att göra det i en tid med krympande resurser och pågående coronapandemi är inget annat än en bragd. 

Christian Eberstein riktar ett varmt tack till all personal.