Nu börjar första e-förslagen behandlas

Publiceringsdatum : 2020-12-11

E-förslagen sjösattes i början av oktober – en digital möjlighet till ökad närdemokrati. Fredag 11 december är nu de första förslagen klara för handläggning i organisationen. Mest framröstat förslag så här långt: Utformning av permanent fiskeväg för laxar förbi kraftverk.

De nya e-förslagen har ersatt tidigare medborgaförslag för att invånare ska få inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter även mellan valen. Med e-förslag kan invånare (du måste vara folkbokförd i kommunen) snabbt och enkelt föreslå idéer och förändringar till kommunen. Invånare kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

- Det har gått bra. Vi i arbetsgruppen, där alla sektorer finns representerade, håller fortfarande på att trimma in arbetsprocessen. Vi ska göra en utvärdering i början av nästa år. Så här långt har 16 förslag publicerats för omröstning, med över två tusen röster totalt, säger kommunsekreterare Markus Franklin.

Alla förslag passar inte inom ramen för e-förslag. Det kan vara att förslaget ligger utanför kommunens ansvarsområde, det kan vara att förslaget redan finns att rösta på eller det kan vara ett förbättringsförslag för en verksamhet som kommunen redan bedriver, då behandlas det som en synpunkt och hanteras via KomIn till ansvariga för respektive verksamhet.

- I ett e-förslag ger du ett konkret förslag på någonting som du vill förändra inom de områden som kommunen ansvarar för och som politikerna i kommunen kan fatta beslut om.

Klicka här för att läsa mer om e-förslagen.