Nu börjar markarbeten för etapp 5 i Gråbo centrum

Publiceringsdatum : 2020-09-25

Etapp 5 i Gråbo centrum är bostäder längs Sophie Lökvik väg. I veckan kör kommunen igång med markarbeten. Nästa år bygger Tornstaden radhusen längs vägen.

Lerums kommun, med entreprenör Peab, genomför i höst nybyggnation av ny väg med gång- och cykelbana samt nya ledningar för vatten och avlopp, el, fiber och dagvatten. Dessutom kommer gatubelysningen upp.  Arbetet beräknas vara färdigställt i december.  Så kallad toppbeläggning och resterande arbeten kommer byggas efter det att Tornstaden byggt radhusen.