Säkrare plankorsning till Drängseredsbadet

Publiceringsdatum : 2020-07-02

Trafikverket kommer utföra ombyggnation av plankorsningen vid Drängsered i Floda. Syftet med arbetet är att öka säkerheten.

Drängseredsbadets plankorsningOmbyggnationen av plankorsningen i Drängsered, Floda påbörjas första veckan i augusti och arbeten kommer mestadels att utföras nattetid.

Dagtid kommer plankorsningen att vara öppen för gång- och cykeltrafik under hela byggtiden. (kortare störningar kan förekomma). Arbetena kommer att utföras periodvis och allt beräknas vara klart till december 2020.

Plankorsningen kommer att utrustas med bommar och nya signaler, de gamla grindarna kommer att demonteras. Nuvarande trädäck kommer att bytas ut mot en ny beläggning över spåren och ny asfalt kommer att anpassas mot den nya utrustningen. Ett nytt staket som ansluter mot den nya plankorsningen kommer att byggas utmed spåret på sidan mot Trastvägen.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se och sök på ”Trimningsåtgärder Skövde-Floda”.