Nu har vaccineringen startat i Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2021-01-07

Nu har vaccineringen kommit igång i Lerums kommun. De som bor på särskilt boende för äldre är först i tur. Vaccination kommer att genomföras på ett boende per dag. Om leveranserna av vaccin kommer enligt plan kommer alla äldreboenden att vara klara med första vaccinationsomgången inom loppet av en vecka.

En av de första att bli vaccinerade är Britt Jeryd, som blir 90 år i år, och gärna vill kunna fira det med barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

- Den ljusnande framtid är vår, säger hon med ett leende när sprutan är tagen.

Under juldagarna har förberedelserna för vaccination pågått för fullt. Det är lite annan logistik än vanligt med vaccinet mot covid-19, med den kylförvaring som krävs. När doserna kommer behöver allt vara förberett och vaccineringen flyta på. Vaccinationen är kostnadsfri och det behövs två doser med ett antal veckors mellanrum.

- Det är positivt att vaccineringen kommer igång. Sjuksköterskorna i Lerums kommun både inom omsorgerna och skola hjälps åt för att snabbt och effektivt genomföra vaccinationerna, säger Monika Bondesson, sektorchef för Sektor stöd och omsorg i Lerums kommun.

Glädjen var stor när första leveransen av vaccin kom den 5 januari.

- Det känns helt fantastiskt att vi är igång. Det känns nästan lite nervöst, som en premiär. Kommunens sjuksköterskor är vana vid att vaccinera. De vaccinerar äldre på boendena mot säsongsinfluensa varje år och vaccinerar barn i skolan. Men det här vaccinet är väldigt efterlängtat. Det känns som början av ljuset i tunneln, säger Ulrika Husu, verksamhetsutvecklare i Lerums kommun.

Lerums kommun följer de nationella prioriteringsordningarna där boende på särskilt boende för äldre är först ut att erbjudas vaccination. När första omgången är klar på äldreboendena är det dags för de som bor hemma och har hemtjänst att erbjudas vaccinering.