Nu kollar vi bryggorna i Aspen

Publiceringsdatum : 2017-08-04

Vid många sjöar och vattendrag i Lerums kommun ligger det idag bryggor och andra anordningar som saknar strandskyddsdispens. Nu börjar vi snart med årets strandskyddstillsyn i Aspen.

Miljöenheten får ofta in klagomål på dessa anordningar och frågor om vad som gäller. Vi har därför sedan några år tillbaka besökt olika delar av kommunen för att se till att lagstiftningen följs.

Aspens tur

I år har turen kommit till Aspen. Syftet med tillsynen är att värna allemansrätten, skydda djur och växter, och att det ska vara rättvist för alla. Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö. Upptäcker vi olovligt byggda bryggor eller andra anordningar kontaktar vi ägaren som får en chans att åtgärda det som strider mot lagen. Görs inte det inom en viss tidsram kan vi behöva fatta beslut om föreläggande.

Mer information

Mer info om strandskyddet kan du hitta på kommunens hemsida www.lerum.se/strandskydd. Du kan även kontakta oss på e-post miljoenheten@lerum.se.