Nu mäter vi luftkvalitén i Lerum

Publiceringsdatum : 2018-03-14

Luftvårdsförbundet ska mäta luftkvaliteten, partiklar och kvävedioxid i Lerum. Ett mätarskåp har placeras vid Tingshuset. Den ska stå under cirka tre månader.

Rapport kommer kunna nås via lerum.se när resultatet av mätningen är klar. Mer information kring luftkvalitén: klicka här >>