Fortsatt eldningsförbud

Publiceringsdatum : 2018-05-22

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Därför har Lerums kommun fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus. Bryts förbudet kan böter utdömas. Räddningstjänsten rekommenderar att även undvika engångsgrillar helt.

Förbud mot eldning utomhus gäller inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, och omfattar alla 14 medlemskommunerna. Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus och grillning på mark. Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid besök i skog och mark då minsta lilla gnista kan orsaka förödelse.

När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (exempelvis murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.
Omfattningen av förbudet kan variera och det framgår i varje enskilt fall.

Klicka här för att läsa mer >>

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.   Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)