Nu säljs Avabs bostäder och bolaget blir vilande

Publiceringsdatum : 2019-09-02

Nu är försäljningen av det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Avabs permanenta bostäder till Förbo klart. I och med det övergår förvaltningen av bostäderna till Förbo och bolaget Avab görs vilande.

Försäljningen sker enligt plan efter beslut i kommunfullmäktige i våras. I samband med regeringens krav att skapa bostäder för nyanlända, enligt bosättningslagen 2016, ombildade Lerums kommun det vilande allmännyttiga bostadsbolaget AB Aspenäs villastad, Avab. Då kunde ett antal bostäder tas fram för nyanlända och övriga bostadsmarknaden.

Sedan dess har 135 bostäder tagits fram och alla personer som kommit sen flyktingvågen 2015, drygt 500 personer, har blivit bosatta. Nu säljs de permanenta bostäderna till Förbo, som har många års vana att förvalta fastigheter. Genom att sälja fastigheterna med permanent bygglov till ett redan etablerat fastighetsbolag och överlåta de byggnader som har tidsbegränsat bygglov till Lerums kommun, görs bostadsbolaget Avab vilande igen. Bostäder med permanent bygglov överlåts till Förbo AB för den värderade summan per fastighet, totalt 127 300 000 kronor.

Förbo är ett av kommunen delägt allmännyttigt fastighetsbolag med drygt 1300 lägenheter i Lerums kommun. Det finns idag ett pågående samarbete mellan Förbo och Lerums kommun där ett visst antal lägenheter varje år tilldelas kommunen från Förbos bestånd genom en överenskommelse. Kommunen fördelar sedan i sin tur bostäderna till de målgrupper som kommunen ansvarar för att bosätta. Mot bakgrund av det är Förbo en naturlig köpare av Avabs bostäder med permanent bygglov.