Nu satsar vi på skolorna i Lerum

Publiceringsdatum : 2016-11-30

Många vill bo och leva i Lerum. Antalet invånare har stadigt ökat och ökningen fortsätter under överskådlig tid. Många som vill bo här är barnfamiljer. För att möta framtidens behov ska kommunstyrelsen ta beslut om ett förslag om att starta planeringen för att bygga ut Torpskolan och Knappekullaskolan till skolor med elever från förskoleklass till årskurs nio, för totalt 600-800 elever per skola.

- De kommande åren gör vi stora satsningar på skolan. Eftersom det är trångt på många skolor behöver vi bygga ut och nu börjar vi med att planera för Knappekullaskolan och Torpskolan i Lerum. Vår tanke är att båda skolorna ska bli F-9-skolor, vilket betyder skolor med alltifrån förskoleklasser till niondeklasser. På så sätt vill vi skapa mer lugn och studiero på skolorna, samtidigt som det blir en tydligare röd tråd i varje elevs lärande. Vi ger också möjlighet för grundsärskolan att ha alla sina årskurser på Knappekullaskolan. Det beslut kommunstyrelsen fattar nästa vecka handlar om att starta planeringen för utbyggnaden av Torpskolan och Knappekullaskolan. Eftersom vi gärna vill få in synpunkter från olika håll kommer vi att bjuda in till dialog i början på nästa år. Det är roligt att Lerum är en kommun som många flyttar till och då är det vår uppgift som politiker att se till att alla barn får plats i skolan, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola och utbildning.

Tidplan

Kommunstyrelsen tar beslut om förslaget den 7 december 2016. Om kommunstyrelsen beslutar att skolorna ska byggas ut händer följande:

  • Under 2017 genomförs en förstudie för byggnationerna. Information och dialog med vårdnadshavare och medarbetare.
  • Efter beslut i kommunstyrelsen kan tillbyggnaden på Knappekullaskolan och mindre anpassningar till yngre elever på Torpskolan starta 2018.
  • De tillbyggda skolorna kan ta emot elever tidigast höstterminen 2019.

Knappekullaskolan har idag 458 elever, Torpskolan 613 elever. Genom den föreslagna utbyggnaden skapas utrymme för ytterligare 400 elever, vilket motsvarar nuvarande befolkningsprognos fram till år 2025 i området.

De framtida skolorna ska byggas och organiseras på ett sätt som uppmuntrar känslan av mindre skolor i skolan. Båda skolorna ska ha tillgång till nödvändiga specialsalar och flexibilitet i användandet. Båda skolorna har tillagningskök.

Till- och ombyggnaden av skolorna finansieras genom avsatta investeringsmedel för grundskolor i beslutad budget 2017.