Nu töms restavfall och matavfall på samma dag i Gråbo-Sjövik

Publiceringsdatum : 2018-10-12

Från och med nu kör Renova med sin nya tvåfacksbil i Gråbo och Sjövik. Det innebär att du som abonnent med både matavfallskärl och restavfallskärl, får båda kärlen tömda på samma dag.

Förändringen innebär också att matavfallet töms på ordinarie tömningsdag för restavfallet.

Berörda abonnenter har fått eller kommer att få ett informationsutskick skickat till sig om tömningsdagarna ändras för dem.