Nu vajar Prideflaggan åter

Publiceringsdatum : 2019-08-21

I början av augusti sågades Ljungviksskolans flaggstång ned och Prideflaggan brändes upp. Det polisanmäldes och kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius lovade att flaggan skulle upp så snart som möjligt igen. Idag, lagom till höstterminens skolstart i Ljungviksskolan, vajar den åter stolt.

- Möjligheten att älska den man vill är något grundläggande. Det ska gälla alla medborgare. Jag vill att man som invånare i Lerums kommun ska känna att ingen ska behandla dig annorlunda för att du älskar en annan hbtq-person. Man ska känna sig trygg oavsett vilken sexuell läggning man har, säger Alexander.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

- Detta står i grundskolans läroplan och är den värdegrund vi utgår från på Ljungviksskolan. Vi var arga och ledsna för att vår Prideflagga brändes ner och såg mycket allvarligt på händelsen. Vi har uppmanat alla vuxna att prata med sina barn och ungdomar om allas lika värde, så fortsätter vi i skolan att arbeta med detta när vi nu åter träffar våra elever, säger Ljungviksskolans rektor Bente Törnqvist.

Frida Schlyter, från HBTQ-samrådet, menar att attacken mot flaggan är ytterligare ett bevis på behovet av det arbete samrådet bedriver:

- I Lerums HBTQ-samråd arbetar vi för att öka kunskapen om normer som hindrar människor att vara sig själva och älska den man vill. Vi gör det genom att vi kommuninvånare, politiker och tjänstepersoner går samman och verkar för HBTQ-personers mänskliga rättigheter i Lerum.

Händelsen polisanmäldes. Alexander får sista ordet:

- Vi kommer aldrig acceptera ett sådant här beteende. Aldrig.