Ny- och ombyggnad av gata vid Brännåsvägen och Stamsjövägen

Publiceringsdatum : 2019-07-03

Nu påbörjas ny- och ombyggnationen av en gata vid Brännåsvägen och Stamsjövägen i Lerum. Byggnationen kommer genomföras i två etapper där etapp 1 (rosa område i kartan) avser nybyggnation av en gata och etapp 2 (grönt område i kartan) avser ombyggnation av en del av Brännåsvägen.

Arbetet startar under vecka 27 med trädfällning. Entreprenören kommer sedan etablera sig i området och den boom som finns vid gång- och cykelvägen flyttas under byggtiden. Under vecka 28-33 är det semesteruppehåll. Därefter kommer sprängningsarbetet påbörjas för etapp 1. Byggnationen beräknas pågå till årsskiftet 2019/2020.

Du kan läsa mer om ny- och ombyggnadsprojektet vid Brännåsvägen och Stamjövägen här.