Överraskningar längs nya cykelvägen Kolborydsvägen

Publiceringsdatum : 2020-06-25

På måndag och tisdag, 29-30 juni, hittar du cykelkorgar med lite överraskningar längs den nyligen färdigställda etappen av gång- och cykelbanan längs med Kolborydsvägen. Varsågod att förse dig med en frukt eller något annat ur korgen.

Ny cykelvägGång- och cykelbanan längs Kolborydsvägen byggs ut i etapper på grund av att de olika delarna har väldigt olika förutsättningar. Den nu färdigställda etappen går igenom ett område med känslig natur och förbi bevarandevärda landskaps- och kulturområden.

Under hösten 2020 påbörjas byggnationen av den sista delen upp till Öxeryd. Den belysta gång- och cykelbanan är en viktig länk som ger de boende i Öxeryd efterlängtade möjligheter att på ett tryggt och trafiksäkert sätt ta sig till fots eller med cykel ner till skolan, butiker och snabbuss i Hulan och pendeltåget vid Aspen station. Detta skapar bättre möjligheter för ett ökat hållbart resande i framtiden.

I och med färdigställande av den här etappen har också en mer trafiksäker slinga skapats runt Stamsjön vilket förhoppningsvis inbjuder till många promenader och löprundor runt sjön. Slingan är cirka sex kilometer.

Kontakt

  • Risto Lindberg, projektledare 0302-52 10 13
  • Peter Rosengren, energirådgivare 0302 - 52 12 23
  • Lerums kundcenter KomIn 0302-52 10 00