Ny gång- och cykelväg Olofstorpsvägen

Publiceringsdatum : 2019-08-26

Lämna dina synpunkter på vägplan för gång- och cykelväg utmed Olofstorpsvägen, Solåsvägen–Grankullevägen.

Trafikverket i samarbete med Lerums kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1937, Olofstorpsvägen, mellan Solåsvägen och Grankullevägen. Den kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Solåsvägen.

​Den 1200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Vägplanen är utställd på granskning mellan 26 augusti och 8 oktober.

Handlingar finns hos KomIn, på Trafikverkets regionkontor i Göteborg samt på Trafikverkets hemsida.