Ny inriktning för byggnation av bostäder för nyanlända och övriga bostadsmarknaden på tre fastigheter i kommunen

Publiceringsdatum : 2016-10-06

Kommunstyrelsen i Lerums kommun beslutade på sitt senaste möte att ändra inriktningen för byggnation av bostäder för nyanlända på tre fastigheter i Lerums kommun. Besluten ersätter beslutet från den 18 maj 2016, för de tre aktuella fastigheterna.

Det gäller fastigheterna Hjällsnäs 36:1 i Gråbo, och Floda 3:742 vid Högsboholmsvägen, där förvaltningen nu fått i uppdrag att ansöka om bygglov för permanenta bostäder, istället för tillfälliga bostäder. I de fall förvaltningen ansöker om permanent bygglov ska 50 procent av bostäderna ställas till bostadsmarknadens förfogande, i enlighet med tidigare beslut.

- Behovet av hyresrätter är stort. Vi har valt att ändra till permanenta bostäder på de här två fastigheterna, dels för att det är möjligt att få permanent bygglov, men också för att de moduler som är aktuella är av sådan kvalité att de lämpar sig som permanenta bostäder, säger Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande.

För fastigheten Hede 2:3, vid brandstationen i Stenkullen, beslutade kommunstyrelsen att göra ett undantag från regeln om högst 20 bostäder. Högsta antal bostäder på den här fastigheten blir istället 40 bostäder. Detta för att skapa beredskap för att snabbt kunna uppföra tillfälliga bostäder som blir tillgängliga för kommunen med kort varsel.

Bakgrund

Från och med 1 mars 2016 gäller lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att Lerums kommun har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Under 2016 ska Lerum ta emot 170 personer.

Behovet av nya hyresbostäder i kommunen är stort. Det finns varken permanenta eller tillfälliga bostäder i den omfattning som krävs för att möta behoven av bostäder för nyanlända. Även den ordinarie bostadsmarknaden har ett stort underskott av hyresbostäder.

Kommunen arbetar intensivt med olika alternativ för att möta behoven på kort, medellång och lång sikt. Förvaltningen har under 2016 arbetat med att leta upp och utvärdera platser för byggnation av såväl tillfälliga som permanenta bostäder utifrån följande:

• Inventera kommunal byggbar mark.

• Hitta platser i samtliga kommundelar.

• Platserna ska ligga i anslutning till befintlig bebyggelse och service.

• Platserna ska ha närhet till kollektivtrafik och teknisk infrastruktur som vatten och avlopp, el och vägar.

• Det ska finnas förutsättningar att kunna få bygglov.