Ny tobakslag från 1 juli 2019

Publiceringsdatum : 2019-01-21

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156. Det innebär att det blir tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bara bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. De nya bestämmelserna omfattar inte folkölsförsäljning.