Ny utförare av driften på Hedegården

Publiceringsdatum : 2020-05-05

Företaget Norlandia Care AB har vunnit upphandlingen av drift av Hedegårdens särskilda boende i Stenkullen. Nuvarande utförare vid Hedegården är Humana Omsorg AB. Avtal med dem gäller till och med 14 oktober 2020 och kan inte förlängas ytterligare. Därför behövde en ny upphandling göras.

Efter tilldelningsbeslut har anbudsgivarna möjlighet att överpröva upphandlingen. Det innebär att avtalet kan tecknas först efter avtalsspärr på tio dagar om ingen överprövar. Om upphandlingen inte blir överprövad och tilldelningsbeslutet vinner laga kraft kommer driften av Hedegården bedrivas av företaget Norlandia Care AB från och med 15 oktober 2020.

De som arbetar på Hedegården idag för Humana Omsorg AB, kommer att bli erbjudna anställning hos den nya leverantören, Norlandia Care AB, enligt de villkor som anges i MBL 28 § och LAS 6 b §. Det är ett krav som är ställt i upphandlingen. Övergången av verksamheten kommer att organiseras så att det inte medför några brister i omvårdnad och service. 

Anbuden har utvärderats av en grupp med representanter från både kommunen och brukarorganisationer.