Ny VA-taxa fördelar kostnaderna mer rättvist

Publiceringsdatum : 2020-11-05

Lerums kommun inför en ny VA-taxa där avgifterna mer rättvist speglar kostnaderna. Kostnaderna fördelas om och kunden betalar för den tjänst som används. För dagvatten införs två nya tjänster: gata och allmän platsmark.

Kommunfullmäktige har antagit en ny VA-taxa som börjar att gälla från den 1 januari 2021. 

Du kan läsa mer om den nya VA-taxan under Mer information.

Mer information