Nya avgifter inom äldreomsorgen från och med 1 augusti

Publiceringsdatum : 2019-07-17

Lerums kommun ändrar vissa avgifter för insatser inom äldreomsorgen från och med 1 augusti 2019. Ändringarna beslutades kommunfullmäktige 13 juni 2019.

Avgifterna som ändras

Avgift för trygghetslarm

Avgiften höjs från 226 kronor per månad till 299 kronor per månad. Avgiften ligger inom maxtaxan.

Avgift för mat på särskilt boende eller korttidsboende

På särskilt boende höjs avgiften från 3415 kronor per månad till 3 900 kronor per månad. På korttidsboende höjs avgiften från 112 kronor per dygn till 130 kronor per dygn. 

Boendeavgift för korttidsboende

En ny avgift på 72 kronor per dygn för själva boendet införs på korttidsboende. Avgiften ligger utanför maxtaxan men reduceras för dem med en lägre disponibel inkomst.