Nya medel till projekt inom Göteborgs insjörike

Publiceringsdatum : 2018-06-07

EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike beviljar ca 4,1 miljoner kr till tre nya projekt för att utveckla landsbygden.

Beslutsgruppen för Leader Göteborgs Insjörike beviljade den 30 maj medel till tre nya projekt för att utveckla landsbygden inom Göteborgs Insjörike (Alingsås, Partille, Lerum och Härryda).

Tre projekt beviljades medel:

1. Projektnamn: Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga

Sökande: Samordningsförbundet Insjöriket
Syfte: Samordningsförbundet Insjöriket vill tillsammans med Härryda och Alingsås kommun arbeta med att bryta utanförskap för individer som idag uppbär försörjningsstöd. Syftet med projektet är att den enskilde skall få sina individuella förutsättningar prövade med adekvat stöd samt att offentlig och ideell sektor samverkar kring den enskildes behov. Genom samarbetet mellan det offentliga och ideella kommer nya arenor att skapas som kommer att komma deltagare till nytta genom att deras kontaktnät vidgas. Projektet avser att kartlägga individers enskilda förmåga, förutsättningar och vilja till arbete/studier. En kartläggning tydliggör vilka behov av stöd som föreligger och därigenom kan offentlig sektor och ideell sektor möta upp dessa behov på ett sätt så att den enskilde deltagaren kan fortsätta utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Genom detta kan utanförskap brytas och med rätt stöttning från offentlig och ideell sektor kan deltagare nå målet sysselsättning, vilket kan vara både jobb och/eller studier. Projektet möjliggör också för den ideella och offentliga sektorn att öka kunskapen om varandras förutsättningar, möjligheter och behov.
Beviljade medel från Leader: 2 113 950 kr.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Charlotte Axelsson, Förbunds chef, Samordningsförbundet Insjöriket tel: 0702 – 666 977 alternativt Ebba Bothén, utvecklingsledare, Samordningsförbundet Insjöriket tel: 010- 487 53 51 eller Johan Staaf, enhetschef, Härryda kommun tel. 031-724 87 25 eller Lars Durfelt, enhetschef, Alingsås kommun tel: 0322-617175 alternativt Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, tel. 031-44 20 20.

2. Projektnamn: Rälsen till Reservatet - Railway to Nature

Sökande: Lerums kommun
Syfte: Lerums kommun har idag 6 pendeltågstationer som ligger som en direkt väg ut från Göteborgs Central. Partille kommun har två stycken. Ändå vet så få hur nära naturen de egentligen befinner sig när lusten till en dagsutflykt bortom storstadsmyllret infinner sig. Och helt lätt är det heller inte idag. Det ställs ganska stora krav på besökaren som skall komma på tanken att upptäcka vad som finns en kort pendel tur ifrån centralen i Göteborg. Du skall inte bara vara nyfiken, du behöver också agera detektiv - för det är svårt att veta vad som händer i det ögonblick du sen kliver av på perrongen och landat på någon av de åtta stycken pendelstationerna. Projektet syftar därför till att:

  • Förfina, förstärka och förmedla kommunikationen kring storstadsnära natur -och kulturupplevelser som nås från pendeln.
  • Medialt väcka uppmärksamhet om ett konkurrenskraftigt och intressant insjörike som en del av hela destinationen Göteborg.

Beviljade medel från Leader: 780 121 kr För mer information om projektet så går det bra att kontakta Maria Jerenvik, Näringslivsutvecklare, Lerums kommun, på telefon: 0702 03 15 36 eller Åsa Qvist Ek, Näringslivschef, Lerums kommun på telefon: 0761-28 15 50 alternativt Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, tel.: 031-44 20 20

3. Projektnamn: Pärlor 2.0

Sökande: Leader Göteborgs Insjörike
Syfte: Pärlor 2.0 är en utökning av projektet Pärlor i Göteborgs Insjörike (se www.parlorigoteborgsinsjorike.se) I projektet Pärlor i Göteborgs Insjörike identifierade vi och lyfte fram några gömda och ibland glömda ”Pärlor” i vårt område. I Pärlor 2.0 vill vi arbeta med att ytterligare tillgängliggöra dessa och andra intressanta platser för att ytterligare förstärka det fantastiska natur- och kulturarv som vi har inpå knuten. Genom allt från röjning av sly, utmärkning och skyltning, aktiviteter och inte minst marknadsföring och digital media vill vi uppmuntra till att mer människor i alla åldrar hittar ut i naturen och får ta del av dessa kultur- och naturpärlor. Genom olika insatser under programperioden vill vi genom samverkan både inom och utom området stärka attraktionskraften för vårt egna område och locka till oss besökare från andra delar av världen för att uppleva allt som bjuds här.
Beviljade medel från Leader: 1 229 581 kr

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Kristian Gade Andersen, projektledare på Leader Göteborgs Insjörike på telefon: 0721-602 843 alternativt Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, tel.: 031-44 20 20

Fakta

Leader Göteborgs Insjörike ingår i EU:s landsbygdsatsning som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Kommunerna Lerum, Alingsås, Partille och Härryda ingår i programområdet för Göteborgs Insjörike. Stöd till projekt prioriteras utifrån vår utvecklingsstrategi. För mer information vänligen gå in på www.goteborgsinsjorike.se