Nyhet för företagare som ska till Hultet

Publiceringsdatum : 2017-08-14

Från och med 21 augusti 2017 kan inte Hultets återvinningscentral ta emot lastbilstransporter av trä, tryckimpregnerat trä samt trädgårdsavfall från företagare.

 Detta beror på att vi börjar närma oss våra tillståndsgränser för dessa avfallsslag på anläggningen.

Mindre mängder (två kubikmeter) går att lämna och sortera på samma sätt som privathushållen gör vid själva återvinningscentralen.

Vill man lämna större mängder av dessa avfallsslag får man vända sig till andra anläggningar. Klicka här för att läsa mer>>.