Lerums skolor i nationell jämförelse

Publiceringsdatum : 2015-05-01

I veckan släppte Sveriges kommuner och landsting årets jämförande sammanställning av Sveriges kommunala grundskolor. Det är kunskapsresultaten som är fokus i undersökningen och Lerums grundskolor behåller sina goda resultat i årskurs 9. Sammantaget placerar sig Lerum på plats 93 (av 290) i rankningen.

Placeringen i rankningen är lägre än tidigare år, vilket bland annat beror på att man förändrat beräkningen av resultaten. Från och med i år tar undersökningen större hänsyn till kommunernas olika socioekonomiska förutsättningar vid jämförelserna. Lerums resultat liknar resultaten för jämförbara kommuner i andra delar av landet.

Lerum har alltså fortsatt goda resultat i årskurs 9, men vi ser att utmaningarna är större i årskurs 3 och 6. Resultatet stämmer väl överens med den bild kommunen har sett i sitt eget systematiska kvalitetsarbete.

- Vi behöver arbeta mer för att höja resultaten hos de yngre eleverna. Vi har påbörjat satsningar på utveckling inom matematik, svenska och elevhälsa, för att nämna några av de åtgärder som pågår, berättar Elisabeth Westin, sektorschef för Sektor lärande.

- Vi ser också att vi har en bit kvar för att nå resultatnivåer som helt avspeglar vår kommuns förutsättningar. Ett sådant utvecklingsområde är satsningar på att ge elever med goda resultat ytterligare utmaningar, tillägger Elisabeth Westin.

 

Hela rapporten från SKL kan du läsa här (länk till SKLs webbplats, öppnas i nytt fönster)